Không vì lợi ích kinh tế mà để ảnh hưởng môi trường

24/08/2016 14:19

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường diễn ra sáng 24/8.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: V.P

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Kring Ba- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lại Xuân Lâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Lãnh đạo các huyện, thành phố dự hội nnghị tại các điểm cầu địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về môi trường đã và đang diễn ra trên nhiều vùng, nhiều lĩnh vực, từ thành thị đến nông thôn, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe cũng như kinh tế của người dân, gây bất ổn xã hội…Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp trước mắt và lâu dài  về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó sự cố môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân...

Thủ tướng nhấn mạnh: Phải khắc phục ngay tư tưởng chạy theo các lợi ích trước mắt về kinh tế mà hy sinh những lợi ích lâu dài về môi trường; phải xác lập một hệ thống các tiêu chí ưu tiên về bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư, trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; kiên quyết nói không với những loại hình sản xuất, dự án đầu tư có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên, phát sinh nhiều chất thải, gây ô nhiễm môi trường; tăng cường các biện pháp kỹ thuật để giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải của doanh nghiệp kết hợp với thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;  UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường trong chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án. Trong đó, chú trọng lựa chọn các dự án thân thiện với môi trường, không chấp thuận các dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiêu tốn nguyên liệu, tài nguyên, hiệu quả thấp, không đánh đổi môi trường lấy các lợi ích về kinh tế bằng mọi giá; thực hiện nghiêm, chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền đánh giá tác động môi trường của địa phương...

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy quán triệt NQ04 của Đảng và sớm có nghị quyết chuyên đề, có đề án xây dựng và bảo vệ môi trường trên địa bàn; đồng thời huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, khắc phục khó khăn yếu kém, ngăn chặn và bảo vệ môi trường; quán triệt đến từng tổ chức đảng, chính quyền, đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường... 

Trước đó, báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường còn những tồn tại, bất cập như: vẫn còn một số lượng lớn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn biến phức tạp; nhiều khu, cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường; nước thải sinh hoạt ở hầu hết các đô thị, khu dân cư chưa được xử lý; rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp chưa được quản lý tốt, gây ô nhiễm môi trường; đã xảy ra sự cố môi trường lớn, tác động trên diện rộng, đặc biệt là sự cố môi trường biển miền Trung...gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của nhân dân...

Văn Phương

Chuyên mục khác