Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 13 (năm học 2017-2019)

19/09/2017 13:18

Sáng 19/9, Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 13, hệ không tập trung, khóa học 2017-2019.

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum và 88 học viên là cán bộ đương chức hoặc quy hoạch  các chức danh trưởng phòng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và cán bộ chủ chốt, trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện và tương đương.

Đồng chí Y Mửi phát biểu tại Lễ Khai giảng

 

Trong thời gian 18 tháng, các học viên tham gia khóa học sẽ được nghiên cứu các chuyên đề theo khung chương trình đào tạo mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Y Mửi đề nghị các học viên nhận thức đầy đủ nhiệm vụ học tập, sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý để vừa đảm bảo thời gian học tập ở trường, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Sau khi kết thúc khóa học, với nền tảng lý luận được trang bị, học viên cần vận dụng, phân tích và xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đang diễn ra ở từng địa phương, đơn vị. Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực III trong việc quản lý lớp học, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trong suốt quá trình đào tạo để hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu khóa học đề ra.

Trước yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, đồng chí Y Mửi cũng đã đề nghị Học viện Chính trị Khu vực III tiếp tục giúp đỡ tỉnh Kon Tum trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ phẩm chất, trình độ năng lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác