Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

24/11/2020 17:56

Thực hiện Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH; Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và căn cứ tình hình thực tế, từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2020, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khoá XIV tại 10 xã của 10/10 huyện, thành phố Kon Tum.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh Kon Tum đã báo cáo với khoảng 710 cử tri về Kết quả của Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp này...

Cử tri tham dự đã có 35 lượt phát biểu với 82 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và với chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri quan tâm (trong đó có 60 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 22 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước ở địa phương) về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão lũ; tăng mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng từ 955.000đồng/tháng lên 1.500.000 đồng/tháng; tăng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 270.000đồng/tháng lên 500.000đồng/người/tháng; giải quyết việc làm cho thanh niên người DTTS; tăng mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP; trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ cho công an xã…

Lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời 80/82 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chiều 24/11, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức họp thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp với Đoàn có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại cuộc họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 2 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương; đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời 8 ý kiến thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Hồ Nam

 

Chuyên mục khác