Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

24/06/2015 07:39

Ngày 22/6, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-ĐĐBQH về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Theo Kế hoạch này, từ ngày 6 đến ngày 10/7/2015, các vị ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại 11 xã, phường thuộc 9 huyện, thành phố trong tỉnh để báo cáo kết quả và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến và tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Cụ thể: Ngày 06/7/2015, tiếp xúc cử tri tại 3 xã: xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei; xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

Ngày 07/7/2015, tiếp xúc cử tri tại 4 xã: xã Pô Cô, huyện Đăk Tô và xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà.

Ngày 08/7/2015, tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Blà thuộc thành phố Kon Tum.

Ngày 09/7/2015, tiếp xúc cử tri tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà.

Ngày 10/7/2015, tiếp xúc cử tri tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.                                 THANH TÂM

 

Chuyên mục khác