Huyện Sa Thầy: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

22/08/2019 10:38

Chiều 21/8, huyện Sa Thầy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sa Thầy và các ban, ngành của huyện.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐT

 

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Sa Thầy hiện đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Sa Nhơn, Sa Sơn). Số tiêu chí bình quân/xã đạt 12,1 tiêu chí, bằng mức bình quân toàn tỉnh và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện đạt 23,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 23,1%.

Huyện Sa Thầy đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Sa Nhơn, Sa Sơn, Sa Nghĩa); đối với các xã còn lại, mỗi năm bình quân đạt được ít nhất từ 1 đến 2 tiêu chí và số tiêu chí bình quân/xã đạt 13 tiêu chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sa Thầy đạt được qua 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Sa Thầy căn cứ tình hình thực tế để xây dựng các mục tiêu, lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới một cách khoa học, cụ thể với quyết tâm cao của các cấp, các ngành chức năng nhằm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn có hiệu quả hơn. Trong đó, xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung để tập trung chỉ đạo; gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục duy trì phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; lồng ghép tối đa các nguồn lực…

Nhân dịp này, UBND huyện Sa Thầy khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đức Thành

 

 

Chuyên mục khác