Họp bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế

30/09/2017 08:06

Chiều 29/9, UBND tỉnh tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế theo Quyết định số 1167/QQĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp,

Dự họp có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính,

Đồng chí Trần Thị Nga phát biểu tại cuộc họp

 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2016, Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư năm 2015 trích 359 triệu đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 2.933 người thuộc hộ cận nghèo, đảm bảo 100% người thuộc hộ cận nghèo đều có thẻ bảo hiểm y tế.

Năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 2.652 người nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác 366 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 492,9 triệu đồng cho 2.781 người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100% người cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế.

Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2016 đạt 89,6%, tăng 3,9 %; 8 tháng đầu năm 2017 đạt 87,88%, tăng 1,08%; dự kiến năm 2017 đạt 88,12%, tăng 1,32% so với chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dự tính năm 2017 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh sẽ giảm khoảng 15.000 thẻ.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu 89% dân số của tỉnh tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2018, UBND tỉnh đã thống nhất các giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, đồng thời duy trì những đối tượng đã tham gia và khai thác mở rộng đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế theo đặc thù của các nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho các đối tượng nghèo, người dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng, trẻ em dưới 6 tuổi, bảo hiểm xã hội và người có công cách mạng.

Đồng thời, trích kinh phí từ nguồn quỹ kết dư bảo hiểm y tế hàng năm (nếu có) và phần để lại cho địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng còn lại theo quy định của nhà nước; củng cố, mở rộng phát triển các đại lý thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện tuyên truyền, vạn động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

          Tin, ảnh: Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác