Họp Ban chỉ đạo Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo

12/06/2015 08:08

Ngày 11/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh đến năm 2015. Dự họp có các thành viên BCĐ và các sở, ngành liên quan. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ giảm nghèo tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn phát biêu kết luận cuộc họp. Ảnh: L.S

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở LĐ-TBXH đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh đến năm 2015; báo cáo tình hình triển khai Chương trình số 38/CTr-BCĐ của BCĐ giảm nghèo tỉnh về chương trình công tác năm 2015.

Theo báo cáo, tổng kinh phí thực hiện Đề án này trong giai đoạn 2012-2015 là 2.155,935 tỷ đồng, đạt 103,12% so với kế hoạch kinh phí của Đề án. Về chính sách tín dụng, có 40.012 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phục vụ sản xuất với nguồn vốn 889,136 tỷ đồng, trong đó có 29.772 hộ nghèo được vay vốn với nguồn vốn 629,310 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, mức vay cao nhất 30 triệu đồng/hộ. Tỉnh đã thực hiện cấp bù lãi suất 0,3%/tháng cho 10.691 hộ nghèo đồng bào DTTS trên địa bàn 20 xã đặc biệt khó khăn là 2,685 tỷ đồng. Về dự án dạy nghề, có 719 lao động nghèo được học nghề; thực hiện xuất khẩu lao động được 119 lao động, trong đó có 46 lao động nghèo. Về hỗ trợ giáo dục và đào tạo, có 467.011 lượt học sinh, sinh viên con hộ nghèo được hỗ trợ với mức kinh phí 307,413 tỷ đồng; có 5.237 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn với tổng kinh phí 93,869 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 374.284 lượt người nghèo, người cận nghèo được cấp thẻ BHYT; đã hỗ trợ nhà ở cho 1.518 hộ nghèo, với tổng kinh phí 46,780 tỷ đồng… Các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh tập trung đầu tư cho 2 huyện nghèo và 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn đã tạo được sự chuyển biến tích cực cho các huyện nghèo, các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, tỉnh còn có chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền, phát triển cà phê xứ lạnh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 17.862 hộ thoát nghèo, trong đó có 15.654 hộ đồng bào DTTS. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2014 là 15,88%, giảm bình quân 4,01%/năm, đạt 100,25% so với Đề án. Tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 123 hộ thoát nghèo tiêu biểu. Riêng huyện Tu Mơ Rông đã xuất ngân sách 2,385 tỷ đồng hỗ trợ 477 hộ thoát nghèo để phát triển sản xuất…

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ cũng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, chính sách, dự án của đơn vị mình về tham gia Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo; đồng thời đề nghị BCĐ kiểm tra, rà soát, đảm bảo sử dụng đúng nguồn kinh phí đầu tư cho vùng nghèo, hộ nghèo, nhằm thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh: Năm 2015 là năm kết thúc Đề án, cần tập trung triển khai thực hiện 2 chỉ tiêu cụ thể chưa đạt, như giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 10%/năm ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; dạy nghề, tạo việc làm cho 1.955 lao động nghèo/năm. Đồng thời, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình để giúp hộ nghèo kinh nghiệm sản xuất hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Các huyện, thành phố tổ chức tổng kết từ cấp xã, cấp huyện để phát huy các mặt tích cực, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đạt kế hoạch ngay trong năm 2015…

                                                                              LS

 

Chuyên mục khác