Họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh

16/03/2023 15:07

Sáng 16/3, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (giai đoạn 2021-2025) tổ chức Phiên họp tháng 3/2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: TL

 

Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo.

Các đại biểu dự Phiên họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Kon Tum có 42/85 xã đạt 19/19 tiêu chí (trong đó có 36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã là 15,76 tiêu chí. Toàn tỉnh có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 7 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được duy trì thực hiện, toàn tỉnh có 205 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao...

Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đến cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, hộ nghèo toàn tỉnh là 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 6.781 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm nghèo là 4,46%, đạt 111,5% so với kế hoạch.

Năm 2022, vốn ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh là 898,432 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đạt khoảng 223,708 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã giao 1.177,683 tỷ đồng dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 cho các sở, ngành và địa phương thực hiện 3 Chương trình MTQG gia đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ của Trung ương; trong đó, vốn đầu tư phát triển 675,155 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 502,528 tỷ đồng. Tổng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình MTQG năm 2023 là 200,852 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cân đối nguồn ngân sách các cấp để bố trí đối ứng đảm bảo theo quy định.

Tính đến cuối tháng 2/2023, lũy kế giải ngân vốn ngân sách Trung ương giao năm 2022 là 383,140 tỷ đồng, đạt 42,65% kế hoạch; dự kiến sẽ giải ngân 100% kế hoạch vào cuối năm 2023. Đến hết tháng 12/2022, giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2022 khoảng 144,111 tỷ đồng, đạt 64,42% kế hoạch.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, các địa phương, đơn vị nêu lên những vướng mắc trong quá trình thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn; thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Lê Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: TL

 

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban chỉ đạo đã lãnh đạo thực hiện được rất nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức, thực hiện các Chương trình MTQG, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2023 và kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân từ nay đến cuối năm 2023.

Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương xây dựng phương án phân bổ chi tiết 65,419 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các huyện Đăk Hà, huyện Đăk Tô, Kon Rẫy, Kon Plông và Ia H’Drai hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 trong tháng 3/2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn lưu ý, các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chương trình MTQG và xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các huyện, thành phố, nhất là các địa phương triển khai thực hiện chậm.

Tấn Lộc

Chuyên mục khác