Hội thảo khoa học Công tác phụ nữ trong tình hình mới

23/05/2023 14:31

Sáng 23/5, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phụ nữ trong tình hình mới, thực trạng và giải pháp”.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HT

 

Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong những năm qua, công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm và có nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, qua nhiều nhiệm kỳ, tỉnh ta luôn là tỉnh có tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt, đại biểu cơ quan dân cử các cấp trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước. Cụ thể, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy: cấp tỉnh chiếm 14%; cấp huyện chiếm 21,16%; cấp cơ sở chiếm 26,37%. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ tham gia cơ quan dân cử các cấp đều trên 30% (nữ đại biểu Quốc hội khóa XV: 33,3%; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh: 35,29%; cấp huyện: 30,06%; cấp cơ sở: 34,05%).

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” tại Kon Tum; những kết quả và vấn đề đặt ra trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách đặc thù dành cho phụ nữ DTTS; kết quả và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách dành cho các nhóm phụ nữ đặc thù; công tác cán bộ nữ và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới trong bối cảnh hiện nay...

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: HT

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, từ khi thành lập lại đến nay, Tỉnh ủy luôn chú trọng lãnh đạo, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố Hội LHPN các cấp thực sự vững mạnh. Đồng thời, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ phù hợp với khả năng, điều kiện của từng người và yêu cầu của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác phụ nữ trên địa bàn. Từ đó, đề nghị, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tiếp tục quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác phụ nữ; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nguồn nhân lực giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý; nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về giới và bình đẳng giới; tuyên truyền, vận động cán bộ nữ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cuộc sống; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và các chính sách liên quan đến công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác hội...

Hội thảo là cơ hội giúp các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh trao đổi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức phát động các phong trào Hội và công tác cán bộ nữ. Từ đây, nâng cao chất lượng công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác