Hội nghị Văn phòng cấp ủy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020

20/08/2019 16:59

Chiều 20/8, tại huyện Đăk Hà, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn phòng cấp ủy lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2015-2020), đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng cấp ủy từ tháng 10/2016 đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2020.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MT

 

Dự hội nghị có đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, từ tháng 10/2016 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; kịp thời văn bản hóa và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; làm tốt vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh cơ bản được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, công tác văn thư, lưu trữ của văn phòng các cấp ủy ngày càng nền nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy được thực hiện có hiệu quả. Việc tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của cấp ủy ngày càng nền nếp, chu đảo. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MT

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Y Mửi ghi nhận, biểu dương những kết quả Văn phòng các cấp ủy đạt được từ tháng 10 năm 2016 đến nay. Đồng chí thống nhất phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2020 của Văn phòng cấp ủy các cấp là: Tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ cấp ủy; nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy toàn diện, sâu sát, kịp thời và có hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng cấp ủy; cải tiến công tác văn thư theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua mạng vi tính đối với các báo cáo, đề án trước khi trình các hội nghị; hướng dẫn văn phòng cấp ủy cấp huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ", gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2017-2018; phát động phong trào thi đua đến hết nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng cấp ủy toàn tỉnh.  

Mai Trâm

Chuyên mục khác