Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

24/11/2020 12:11

Sáng 24/11, tại Thủ đô Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật (viết tắt là Hoàn thiện pháp luật). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tại 63 điểm cầu trong cả nước đã nghiên cứu tổng quan về công tác Hoàn thiện pháp luật giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Ban Nội chính Trung ương; công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện phản biện xã hội trong Hoàn thiện pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hoàn thiện pháp luật của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu còn nghiên cứu một số vấn đề về công tác phối hợp trong Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới của Văn phòng Chính phủ; công tác Hoàn thiện pháp luật ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; công tác Hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua và nhu cầu, định hướng công tác này trong thời gian tới của Bộ Công thương; Hoàn thiện pháp luật tài chính và đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác Hoàn thiện pháp luật của Bộ Tài chính; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và yêu cầu đặt ra cho công tác Hoàn thiện pháp luật của Chính phủ của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên - nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tham mưu việc Hoàn thiện pháp luật cho Chính phủ và đánh giá cao công tác phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước trong việc thực thi pháp luật. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng, không được hình thức. Trong đó, Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ về các văn bản quy phạm pháp luật; các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác dự báo về pháp luật, đổi mới quy trình và hiện đại hóa trong việc lấy ý kiến, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, có chế tài nghiêm minh đối với các vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành pháp luật và chống lợi ích nhóm trong thực thi pháp luật.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác