Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

09/12/2023 06:23

Ngày 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: VH

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và trưởng phòng nội vụ các huyện, thành phố.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trên cơ sở hướng dẫn thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung, nguyên tắc, phương pháp và kế hoạch xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp thực hiện xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, gửi Ban Tổ chức Trung ương để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về VTVL và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về VTVL và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn VTVL CCVC trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng VTVL CBCC, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các bộ, ngành triển khai thực hiện; đồng thời, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để thống nhất với các bộ, ngành về nguyên tắc xây dựng VTVL và danh mục VTVL CBCC của từng ngành, lĩnh vực. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị về kết quả xây dựng VTVL CBCC.

Trong tổng số 1.447 VTVL, có 840 VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính (122 VTVL lãnh đạo, quản lý; 656 VTVL CC nghiệp vụ chuyên ngành; 40 VTVL CC nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 VTVL hỗ trợ, phục vụ); 31 vị trí VTVL trong cơ quan thuộc Chính phủ; 559 VTVL trong đơn vị sự nghiệp công lập (110 VTVL lãnh đạo, quản lý, 392 VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, 30 VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, 27 VTVL hỗ trợ, phục vụ); 17 VTVL CBCC cấp xã.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong xây dựng VTVL để đảm bảo 3 mục tiêu lớn là đảm bảo cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC; tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ và thực hiện mục tiêu trả lương theo VTVL.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định việc xây dựng VTVL là nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục, khẩn trương triển khai xây dựng và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Trong đó, người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung này; phải phấn đấu đạt chất lượng cao nhất, cần linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhưng không được chủ quan, hời hợt; đồng thời đẩy mạnh phân cấp trong triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp trên với cấp dưới và giữa ngang cấp với nhau; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác phối hợp nhằm phản ứng nhanh với những vướng mắc, bất cập để cùng nhau tháo gỡ.

Đồng chí đề nghị việc phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu CC, cơ cấu VC theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải được hoàn thành và kết thúc trước 31/3/2024, sau đó rà soát, hoàn thiện các quy định và điều chỉnh kịp thời VTVL; từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC theo VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện tinh giản biên chế CC và giảm biên chế VC hưởng lương ngân sách nhà nước.

Để công tác triển khai thực hiện được kịp thời, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tập trung trao đổi với Bộ Nội vụ về những nội dung còn vướng mắc, còn chưa rõ trong thời gian 1 tuần để Bộ Nội vụ tập trung phối hợp với các bộ ngành để giải đáp, hướng dẫn cho các địa phương; đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ cơ quan chủ trì tập trung theo dõi, phối hợp với các bộ ngành, địa phương và đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

Vũ Huệ  

 

Chuyên mục khác