Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

08/02/2018 13:55

Sáng 8/2, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Năm 2017, công tác cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội; đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến cải cách hành chính, nhất là về công tác xây dựng pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Đáng chú ý, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có bước chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đánh giá những việc đã làm được, những mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong  thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017.

Về nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg, Quyết định số 609/QĐ-TTg và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tổ chức tốt kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính…

Tin, ảnh: Quang Định

Chuyên mục khác