Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

20/08/2019 13:47

Sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được kết nối 787 điểm cầu trong toàn quốc. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: MT

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác của các bộ, ngành, địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Ảnh:: MT

 

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực; ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, vận động hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hàng năm, cấp ủy các cấp đã thường xuyên chỉ đạo, đưa việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Các cấp nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, cả nước đã phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu, tuyên dương hàng ngàn lượt gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các mặt công tác. Từ đây, đã góp phần tăng những yếu tố tích cực, đẩy lùi cái xấu trong xã hội; tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, tạo đồng thuận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, đơn vị.

Riêng tại tỉnh Kon Tum, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, qua theo dõi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tuyên dương 199 mô hình và 236 điển hình tiên tiến về thực hiện Chỉ thị 05.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ ngành trong tuyên truyền, vận động toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở mỗi tập thể, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã biết chọn công tác, nhiệm vụ cấp bách gắn với chức trách được giao để tận tâm, tận lực hoàn thành tốt, nhất là chăm lo đời sống nhân dân ngày càng khá hơn, huy động các nguồn xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực và các phong trào thi đua khác đạt hiệu quả cao ở các cấp… Cũng qua các mặt công tác hiệu quả này, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 mà Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu đề xuất tại hội nghị; trong đó, các cấp ủy các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm tổ chức thực hiện tích cực thời gian qua.

Mặt khác, cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công tác được giao; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ban Tuyên giáo cấp ủy chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chú ý tập trung tham mưu tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và kiểm tra, giám sát trong Đảng…  

Mai Trâm

Chuyên mục khác