Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

23/11/2020 11:37

Sáng 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: MT

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh có Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; các báo cáo viên của Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: Kinh tế và văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: MT

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của toàn Đảng và toàn dân, để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra ngay từ quý đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đề nghị các báo cáo viên được phân công báo cáo tại Hội nghị phải bám sát nội dung từng chuyên đề, đi sâu phân tích những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, có liên hệ thực tiễn nhằm giúp các đại biểu hiểu sâu hơn các nội dung của Nghị quyết.

Đối với các đại biểu tham gia học tập cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; từ đó tạo niềm tin, động lực quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MT

 

Mai Trâm

Chuyên mục khác