Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

07/12/2023 18:58

Chiều 7/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: DĐN

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Phục- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Y Thị Bích Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Đề cương báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo hướng dẫn của Tiểu ban Điều lệ Đảng thì việc tổng kết phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Cương lĩnh chính trị (bổ sung, phát triển năm 2011) và các nguyên tắc của Đảng. Tổng kết từ cấp ủy cơ sở đến cấp ủy trực thuộc Trung ương, phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Bám sát đề cương báo cáo tổng kết, kế thừa nội dung đã rõ, được thống nhất cao, đã khẳng định về lý luận thực tiễn. Những nội dung còn ý kiến khác nhau hoặc chưa rõ thì nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đề xuất kiến nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng thông tin thêm một số nội dung liên quan đến các Đề cương vừa trình bày tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các báo cáo tổng kết phải được thảo luận trong cấp ủy, việc tổng kết phải đảm bảo đúng tiến độ và thời gian đã quy định, phải bám sát Đề cương và các hướng dẫn của Trung ương.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác