Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020

06/07/2017 17:55

Ngày 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ tám. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các cơ quan Trung ương Đảng tại Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung quan trọng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy khóa XIII về “Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020” và chủ trương của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng, phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum thời gian tới; về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy khóa XIV về “Xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực”; thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhân sự đề nghị chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của tỉnh theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy khoá XIII, 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh đã trở thành tâm điểm thu hút đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và đã có tác động lan tỏa nhất định đối với các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác quy hoạch còn chậm và chưa đồng bộ; chưa có các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực lớn về vốn và công nghệ triển khai dự án trên địa bàn; việc thực hiện dự án của nhiều nhà đầu tư còn chậm; công tác khảo sát, giới thiệu quỹ đất để nhà đầu tư lập dự án đầu tư còn hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa thật đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực và tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp...

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIV đã đem lại những kết quả nhất định. Đó là: Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được rà soát, bổ sung và phê duyệt; một số chính sách quan trọng hỗ trợ, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh được ban hành và triển khai tích cực; khoa học và công nghệ được ứng dụng, bước đầu tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông quan trọng được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến (cà phê, cao su, sâm Ngọc Linh, rau hoa xứ lạnh) đang dần hình thành…

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; thường xuyên rà soát các quy hoạch ở các vùng kinh tế động lực để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị trên cơ sở việc xác định lại ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và triển khai quy hoạch; định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá để bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sản xuất phù hợp với chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn”, thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp liên doanh, liên kết thực hiện bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra cho nông sản để hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giá trị cao; nâng cao công tác đào tạo nghề; tổ chức, triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nhân lực trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực cho giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác