Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV

28/09/2017 06:36

Ngày 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị lần thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương Đảng tại Đà Nẵng; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Hội nghị cũng đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến việc không sơ kết 8 năm thực hiện Kết luận 1118-KL/TU, ngày 29/7/2009 của Tỉnh ủy khóa XIII “về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, nhân dân và các doanh nghiệp, tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 31,96 triệu đồng năm 2016 lên 34,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 2.138 tỷ đồng, đạt 115% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; tiến độ phát triển rau, hoa, quả xứ lạnh còn chậm; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn phức tạp; thu hồi nợ đọng thuế còn chậm; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án còn bất cập; chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; vi phạm an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã chỉ ra nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành chưa thật quyết liệt, có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; một số nơi còn tình trạng lãnh đạo địa phương, đơn vị thiếu trách nhiệm, thiếu năng động, không sâu sát công việc, chưa kiên trì, đeo bám mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt; công tác kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu đề cập tại Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc trình và quyết định tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đối với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XII), đều là những vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các cấp, các ngành và nhân dân. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện các nghị quyết trên là trách nhiệm của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau khi các chương trình của Tỉnh ủy được ban hành, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình thực hiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống...

Tin, ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác