Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

28/03/2024 18:20

Ngày 28/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DN

 

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng điều hành Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các ban đảng Trung ương, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024; các dự thảo chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Tỉnh ủy những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, trong quý I/2024, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 5/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; công tác xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiến độ; tổng lượng khách du lịch tăng nhưng doanh thu từ hoạt động du lịch giảm; tai nạn giao thông tăng 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu đến hết quý II/2024, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng từ 10% trở lên; thu ngân sách trên địa bàn trên 2.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 13.910 tỷ đồng trở lên; kết nạp trên 450 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: DN

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nghiên cứu kỹ và chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và các quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, khắc phục tình trạng sợ vi phạm, làm việc cầm chừng, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết đối với những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Dương Nương

Chuyên mục khác