Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III-2023

28/09/2023 17:48

Chiều 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý III/2023.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, trang thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh; UBND, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố.

Trong quý III/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); báo cáo kết quả bước đầu về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội"; báo cáo đánh giá và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án đổi mới, phát triển Báo Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu Ban tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ III - năm 2023 họp, triển khai các nhiệm vụ. Hội Nhà báo tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 2 “Quy trình sản xuất và phân phối nội dung Digital”; triển khai đến các hội viên về các cuộc thi, giải báo chí.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thông tin lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Thông tin các hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh; sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thông tin hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc với đảng ủy một số xã về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thông tin hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tin kịp thời các phiên họp thường kỳ, hội nghị của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu tổ chức tiếp nhận tác phẩm, chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2023; việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. Tuyên truyền kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; bảo tồn và phát triển thương hiệu và sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum. Tuyên truyền thông tin đối ngoại, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất năm 2023 tại tỉnh Kon Tum. Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương; ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị vũ trang.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác