Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ Tư của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

22/06/2024 07:24

Trong tuần làm việc thứ Tư (từ ngày 17 - 21/6) của Kỳ họp thứ 7, các ĐBQH tỉnh cùng ĐBQH cả nước đã tham gia hơn 6 phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 18 tờ trình, báo cáo.
Quốc hội biểu quyết thông qua luật. Ảnh: HN

 

Đồng thời, tiến hành thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035;... thảo luận các dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;... biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 và Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Quốc hội đã nhất trí thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi) với số ĐBQH tán thành là 457/463 đại biểu, bằng 93,84%. Luật gồm 8 chương, 65 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Việc ban hành Luật Lưu trữ (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay.

Các đại biểu Quốc hội tham dự thảo luận Tổ. Ảnh: HN

 

Các ĐBQH tỉnh tiếp tục tham gia gần 4 buổi thảo luận Tổ cùng các ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng đối với các dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân;... và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì 2 buổi thảo luận và phát biểu tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Phòng không nhân dân.

Tại các phiên làm việc này, các đại biểu Phạm Đình Thanh, Tô Văn Tám và Trần Thị Thu Phước đã phát biểu 4 lượt tham gia ý kiến thảo luận đối với các nội dung này.

Hồ Nam

Chuyên mục khác