Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần làm việc thứ 4 tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII

13/06/2015 15:04

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, trong tuần làm việc thứ tư từ ngày 8- 13/6/2015, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về các dự án Luật: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật An toàn thông tin, Luật Khí tượng thủy văn.

Quốc hội cũng đã thảo luận tại hội trường về: đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016; thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán.

Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn nút thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Q.V

 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua: Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Tại các buổi làm việc, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 15 ý kiến tham gia đối với các nội dung thảo luận.

Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum chủ trì buổi thảo luận tổ chiều 13/6/2015

 

Tại phiên chất vấn, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 2 vấn đề về: Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình và sách giáo khoa, gắn với việc thu hút những người có trình độ cao về công tác trong ngành sư phạm; Nguyên nhân chủ quan từ phía nhà trường đối với tình trạng bạo lực học đường gia tăng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những khó khăn, thách thức của nước ta khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, các giải pháp để hạn chế những khó khăn thách thức.

Cũng trong tuần này, ngày 8/6/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời chất vấn của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum với nội dung trả lời như sau:

Về việc xây dựng Đề án “Về chính sách đối với cán bộ xã phường thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn khó khăn”: Sau khi xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã trình Ban Bí thư ngày 24/12/2013. Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 7105-CV/VPTW ngày 14/01/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng thì do tầm quan trọng và phạm vi của Đề án nên đã được Ban Bí thư cho đổi tên thành Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn”. Hiện nay, Đề án này Bộ Nội vụ đang hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền sau khi Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013.

Về việc tăng thêm số lượng và bổ sung chức danh cán bộ công chức cấp xã: Việc tăng thêm số lượng và bổ sung chức danh cán bộ, công chức cấp xã như bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy theo ý kiến của cử tri nêu phải trên cơ sở sửa đổi Điều 6 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; đồng thời việc tăng thêm số lượng và chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước) là không phù hợp với chủ trương tại các văn bản sau: Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11/11/2013 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014; Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2014 và đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (hiện nay nếu tăng 1 chức danh cán bộ, công chức ở cấp xã sẽ làm tăng thêm 11.162 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề này khi trình Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn”.

Ngoài thời gian chương trình làm việc chính thức của kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh miền Trung, Tây nguyên đã đến thăm, tham quan trụ sở làm việc và giao lưu cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng.

Quang Vinh

Chuyên mục khác