Góp ý hình thức giám sát, phản biện xã hội và tình hình kinh tế-xã hội năm 2016

02/11/2016 14:51

Sáng 2/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý và phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết liên tịch về hình thức giám sát, phản biện xã hội và dự thảo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện và thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hà

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Dự thảo Nghị quyết liên tịch có 5 chương, 29 điều; trong đó Chương I là những quy định chung, Chương II là hình thức giám sát, chương III là hình thức phản biện xã hội, Chương IV là bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, Chương V là điều khoản thi hành.

Các đại biểu cũng đã nghe dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của UBND tỉnh.

Nhìn chung, các đại biểu đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết liên tịch về hình thức giám sát, phản biện xã hội và dự thảo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong đó, các đại biểu quan tâm nhiều đến vấn đề đầu tư phát triển các dự án kinh tế với tầm vĩ mô nhằm giải quyết việc làm cho người dân được tốt hơn; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, mở rộng và thâm canh các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác