Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên hiện nay

28/10/2016 14:19

Là chủ đề Hội thảo do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 28/10 tại Đăk Lăk.

Dự hội thảo có các đồng chí: Điểu Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và trên 60 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Thông tin và Truyền thông, đài Phát thanh và Truyền hình, báo Đảng các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: CC

 

Với 25 tham luận của các bộ, ngành, địa phương và nhiều ý kiến thảo luận, hội thảo đã đề cập, phân tích rõ về thực trạng, kết quả thực hiện, những cách làm hay, những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS, vùng tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền (phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên giáo, thông tin và truyền thông, dân vận, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội); tăng cường thời lượng phát sóng trên báo hình và báo nói; tăng chuyên trang, chuyên mục trên báo in, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào giảm nghèo bền vững...

Cao Cường

Chuyên mục khác