Đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum

21/05/2023 17:31

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định 635/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum theo đề nghị của UBND tỉnh và Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được thành lập ngày 24/10/2017 trên cơ sở sáp nhập 4 trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trung cấp Y tế Kon Tum và Trung cấp nghề Kon Tum.

Sau thời gian đi vào hoạt động cho đến nay, trường đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh và đào tạo; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức dạy học; quan tâm công tác nghiên cứu, thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tên gọi của nhà trường chưa thực sự phù hợp với thực tế của địa phương, xa lạ với người dân và doanh nghiệp, chưa đáp ứng được mong muốn của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; không phản ánh được tính chuyên nghiệp và chuyên sâu trong công tác giáo dục đào tạo nghề nghiệp, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chưa thu hút được nhiều học sinh, sinh viên đăng ký tham gia vào học tại trường. Để khắc phục các hạn chế này, việc đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum là cần thiết.  

Dương Nương

Chuyên mục khác