“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

11/09/2015 08:24

Đó là chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) do Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh tổ chức ngày 10/9 tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum).

Trước khi bước vào Đại hội, các đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa kính viếng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại nền độc lập tự do cho Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

 

Về dự Đại hội có các đồng chí: Hà Ban - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ-Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên...

Dự Đại hội, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Quí- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 432 đại biểu đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được bầu chọn từ cơ sở qua các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2010-2015).

Quang cảnh Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước lần này là dịp để tỉnh tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm về đổi mới nội dung và hình thức phong trào thi đua, tìm ra những kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các  điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh...

Trong giai đoạn 2010-2015, các phong trào thi đua đã được phát động sôi nổi ở tất cả các địa phương, đơn vị, cơ quan; luôn gắn nhiệm vụ chính trị với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những khâu còn yếu nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các phong trào thi đua đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiêu biểu là các phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, đặc biệt là việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"... Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, được các cấp, các ngành trong tỉnh và Trung ương ghi nhận, tôn vinh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hà và đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức của các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng đối tượng. Công tác khen thưởng phải bảo đảm đúng thực chất, tính nêu gương, giáo dục, được dư luận xã hội đồng tình; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo để khen thưởng và phải được thực hiện một cách kịp thời, công khai, đảm bảo sự công bằng. Công tác thi đua phải xuất phát từ thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, phải gắn chặt với việc cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hàng năm của từng ngành, từng địa phương; trong đó chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; có biện pháp ngăn ngừa, phê phán, loại bỏ bệnh thành tích để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương...

Tại Đại hội, đồng chí Đào Xuân Quí đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015- 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, trong 5 năm tới (2015-2020), phong trào thi đua của tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công nghiệp, nông thôn, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới; đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững.

Toàn tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm trên 9%; trong đó nông-lâm-thuỷ sản tăng 6-7%, công nghiệp-xây dựng tăng 15-16%, thương mại-dịch vụ tăng 7-8%. Đến năm 2020, thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt trên 3.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.460 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 150 triệu USD; 100% trạm y tế có bác sĩ; trên 50% xã, phường, thị trấn có đủ các thiết chế văn hoá cơ bản; trên 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn tiên tiến; hàng năm giảm 3-4% hộ nghèo...

Đồng chí Trần Bình Trọng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”...

Tại Đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thị Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Hà Ban - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Hà Ban

 

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhì cho đồng chí Đào Xuân Quí- Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Bình Trọng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đào Xuân Quí và đồng chí Trần Bình Trọng

 

UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 13 tập thể và tặng bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015.

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tậ thể và cá nhân xuất sắc

 

Đại hội đã thống nhất đề cử 12 đồng chí tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực đại diện cho tỉnh Kon Tum tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới.

Quang Định

Chuyên mục khác