Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại huyện Đăk Glei

14/03/2017 14:03

Ngày 13/3, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại huyện Đăk Glei.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Đăk Glei

 

Trong giai đoạn 2011 – 2016, huyện Đăk Glei đã thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai; thực hiện tốt các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cơ bản ổn định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ được  quy định rõ ràng hơn, không có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; sử dụng biên chế một cách hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, ngân sách Nhà nước, thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý của các cấp chính quyền từ huyện đến xã.

Lãnh đạo huyện Đăk Glei, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn đề nghị Nhà nước nên bố trí số lượng cán bộ chuyên môn cấp xã theo đặc thù của từng địa phương; bố trí một cán bộ làm công tác văn phòng đảng ủy xã; biên chế cho hai chức danh Phó công an và quân sự cấp xã. Đồng thời, đề nghị nâng mức phụ cấp cho các chức danh phó các hội, đoàn thể cấp xã, công an viên, nên bố trí chức danh bí thư chi bộ kiêm nhiệm chức danh trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Song song đó, tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ trong thời gian tới. 

Các ý kiến đề nghị được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền và tại các kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Bích Hồng

Chuyên mục khác