Đề ra 8 nhiệm vụ, 7 giải pháp thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng

18/08/2016 16:43

Chiều 18/8, đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT; xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; tham mưu UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 15 đơn vị, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 333 tập thể, tặng bằng khen cho 138 tập thể và 566 cá nhân, khen thưởng đột xuất cho 392 tập thể và 322 cá nhân...

Đồng chí Trần Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐ

 

Hội đồng đã đề ra 8 nhiệm vụ, 7 giải pháp thực hiện công tác TĐKT từ nay đến cuối năm. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TĐKT; kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TĐKT...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga đề nghị các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động theo dõi các cụm - khối thi đua được phân công; điều chỉnh thời gian kiểm tra công tác TĐKT tỉnh tại các đơn vị cho hợp lý; sớm hướng dẫn kiện toàn nhân sự Hội đồng TĐKT các cấp; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc...

Quang Định

Chuyên mục khác