Đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với hành chính công

14/03/2017 14:03

Sáng 14/3, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQVN và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố Kon Tum.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Việc đo lường và xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính quy mô quốc gia (SIPAS 2015), được Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2015 đến tháng 12/2016.

Theo đó, có 4 bộ, ngành và 32 địa phương đã chủ động tự triển khai, công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Về phạm vi triển khai đo lường sự hài lòng, các bộ, ngành và địa phương tự quyết định, lựa chọn một số thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực quan trọng, có nhiều giao dịch quản lý liên quan: cấp giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng nhà ở; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh và chứng thực.

Với hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kết thúc năm 2016, khảo sát mức độ đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước có kết quả như sau: các yếu tố hài lòng về tiếp cận dịch vụ 80%, thủ tục hành chính 82%, công chức phục vụ 81%, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 83%, sự phục vụ hành chính 85%.

Tại Hội nghị, đại diện một số địa phương và bộ, ngành đã có báo cáo tham luận về thực hiện cải thiện các chỉ số hài lòng ở các lĩnh vực, mặt công tác nhạy cảm gắn với tổng thể cải cách thủ tuc hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Hội nghị thống nhất mục tiêu, phương hướng triển khai việc đo lường sự hài lòng của người dân, các tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc triển khai nghiêm túc, đúng lộ trình, quy định về đo lường sự hài lòng phục vụ dịch vụ công đối với nhân dân, các tổ chức dành cho phục vụ hành chính công.

Đồng chí yêu cầu, thời gian đến, các đơn vị liên quan sớm xây dựng, trình Chính phủ triển khai đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ sở đề án phê duyệt, Bộ Nội vụ và các đơn vị, địa phương có hướng dẫn thực hiện, định kỳ hàng năm có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém; tham mưu bố trí đủ nguồn lực đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu đề án đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cấp ủy, chính quyền, đảng viên, cán bộ viên chức, các tầng lớp nhân dân, tổ chức theo dõi và tham gia phản biện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng thành công nền hành chính công phục vụ.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác