Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

28/06/2015 16:59

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã diễn ra trong hai ngày 26-27/6.
Đồng chí Nguyễn Đức Tuy trao bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: V.P

 

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, các hội nghề nghiệp; Hội Nhà báo các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Định.

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 119 hội viên đang sinh hoạt ở 7 chi hội và 2 câu lạc bộ trực thuộc, so với đầu nhiệm kỳ 2011 -  2015, tăng 35 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập trung củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội, thể hiện đầy đủ vai trò, vị thế của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp rộng lớn của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò là ngôi nhà chung, Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Các hội viên đã thực hiện tốt Luật Báo chí, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hội còn tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào VHVN-TDTT và thực hiện tốt việc xuất bản định kì đặc san Người làm báo…

Đặc biệt, Hội đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức giải báo chí cấp tỉnh và triển khai đề án báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đến nay, đã xét duyệt, nghiệm thu 98 tác phẩm báo chí chất lượng cao và tuyển chọn 71 tác phẩm để trao giải báo chí của tỉnh, kịp thời động viên những người làm báo, tuyên dương những tác phẩm báo chí có chất lượng. Qua đó, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia phong trào thi đua góp sức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng chống tiêu cực xã hội, xây dựng quê hương Kon Tum phát triển ổn định.

Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo tỉnh đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020: Chú trọng giáo dục chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh cách mạng cho hội viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của người làm báo; đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đạo đức nhà báo theo quy định của hội; tiếp tục củng cố hoạt động các câu lạc bộ, các chi hội gắn với nâng cao chất lượng hội nghề nghiệp; đổi mới tiếp cận, xử lý và phản ánh thông tin kịp thời, chính xác, có tác dụng tích cực cho phát triển chung.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tuy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng của các thế hệ người làm báo trong suốt chặng đường phát triển chung của tỉnh nhà qua các thời kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn ngày một nâng cao; thường xuyên hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện, phản ánh và biểu dương những nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt, tích cực đấu tranh chống tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, động viên hội viên không ngừng phấn đấu, học tập, trau dồi đạo đức để "bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; đổi mới về nội dung, hình thức phản ánh báo chí, nhằm tăng tính hấp dẫn, đảm bảo nguyên tắc luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước...

Ghi nhận những kết quả đạt được của Hội nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh đã tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, nâng cao trí tuệ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Trung ương Hội nhà báo Việt Nam cũng đã tặng bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh. Tại Đại hội, có 2 tập thể và 4 cá nhân điển hình có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Hội được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen trong nhiệm kỳ 2011 – 2015 và năm 2014; 4 tập thể và 25 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và công tác Hội giai đoạn qua.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 9 thành viên. Nhà Báo Trịnh Văn Tâm - Tổng Biên tập Báo Kon Tum được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015-2020; nhà báo Phan Cư - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh và nhà báo Dương Tôn Bảo -Trưởng phòng Báo chí Xuất bản, Sở TT-TT giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam sắp đến.

Mai Trâm

Chuyên mục khác