Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

22/08/2019 15:04

Ngày 22/8, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TT

 

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội Luật gia tỉnh có 16 chi hội và 1 thành hội với tổng số 265 hội viên. Định kỳ hàng năm, Hội Luật gia tỉnh đều xây dựng kế hoạch công tác hội; tích cực hướng dẫn các chi hội và thành hội triển khai hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị; chủ động tích cực tham gia góp ý các dự án luật, pháp lệnh; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh với hơn 200 người tham gia; mở Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực thuộc với 2 tư vấn viên và 20 cộng tác viên, đến nay đã tổ chức 80 đợt phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động đến vùng sâu vùng xa cho trên 4.000 người…

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TT

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Công tác phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Hội ở một số tổ chức hội chưa được quan tâm đúng mức; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về Hội Luật gia tỉnh; một số công tác triển khai chưa được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội; chủ động phát huy tính sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của các cấp hội và hội viên để đề xuất các sáng kiến, giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thực hiện Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh, khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của hội…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh cần giao chỉ tiêu cho các cấp hội trực thuộc, nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đại hội; tăng cường củng cố tổ chức hội, từ tỉnh xuống cơ sở ngày càng vững mạnh; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng lực, đạo đức và kinh nghiệm cho hội viên; tiếp tục tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách của địa phương; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của hội...

Tất Thành

Chuyên mục khác