Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm việc với Sở KH-ĐT: Cần tiếp tục tạo môi trường thông thoáng hơn nữa để thu hút đầu tư

25/08/2016 17:14

Chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về công tác xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; công tác quản lý, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và những vấn đề liên quan.
Đồng chí Nguyễn Văn Hoà làm việc với Sở KH-ĐT. Ảnh: VP

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo kết quả công tác xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; công tác quản lý đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ, công tác thu hút đầu tư; quản lý đăng ký doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp dân; việc quản lý thực hiện các dự án  và công tác tổ chức cán bộ của Sở...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã biểu dương những cố gắng của Sở KH-ĐT trong công tác quản lý, tham mưu giúp tỉnh hoạch định, phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Sở cần nghiên cứu hiến kế cho tỉnh trong việc giải quyết đầu tư công, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát, kiểm tra, đôn đốc phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các huyện, thành phố; chú trọng quan tâm, nâng chất lượng tham mưu, cụ thể hóa sát với tình hình thực tế nhưng phải bám vào định hướng của Quốc hội, Chính phủ trong đầu tư công về kế hoạch trung hạn; đồng thời cần tham mưu đầu tư thích đáng những công trình ưu tiên cần kíp trước để tập trung xây dựng, không đầu tư manh mún, dàn trải; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng thu hút doanh nghiệp, tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển; nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai một cách đồng bộ những cam kết với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa mới ký phù hợp với tình hình địa phương. Riêng đối với chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, Sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong việc bố trí vốn, cũng như việc triển khai một cách hiệu quả của các chương trình nói trên...

 Văn Phương

 

Chuyên mục khác