Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR

17/03/2023 17:15

Tại Văn bản 717/UBND-NNTN ngày 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh trước diễn biến thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài và đây cũng là thời điểm người dân đốt nương rẫy dễ gây ra cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các tổ công tác đi thực tế kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR tại các địa phương và các đơn vị chủ rừng, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm, xung yếu về cháy rừng; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng và các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các phương án PCCCR đã được phê duyệt; trọng tâm là Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 5315/TB-VP ngày 15/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh tỉnh.

Trong đó cần chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác PCCCR, bố trí lực lượng trực PCCCR theo quy định; tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện và xử lý đám cháy ngay từ ban đầu; trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở, báo cáo về Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (SĐT: 0260.3863.887) để tham mưu cấp có thẩm quyền huy động lực lượng ứng cứu kịp thời. Quan điểm là phát hiện kịp thời, ngăn chặn từ sớm và có hiệu quả, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

Khẩn trương đôn đốc việc phát, thu gom vật liệu cháy, bổ sung biển báo cấm lửa, biển báo cấm chặt phá, cấm chăn thả gia súc, cấm các hoạt động sản xuất nương rẫy, đặc biệt chú trọng tại các khu vực rừng trồng đang trong thời kỳ chăm sóc; các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và trực PCCCR của các đơn vị chủ rừng đảm bảo theo quy định, nhất là đối với các vùng có nguy cơ cháy rừng cao; theo dõi thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan để có giải pháp PCCCR phù hợp; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia ứng cứu, chữa cháy... khi có cháy rừng xảy ra.

Khi có các vi phạm Luật Lâm nghiệp và cháy rừng xảy ra, tổ chức kiểm tra, xác minh, xác định rõ nguyên nhân, các đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan khi để các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và cháy rừng xảy ra nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn quản lý.

Dương Nương

Chuyên mục khác