Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông

25/02/2021 13:19

Là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tại Công văn số 638/UBND-KGVX ngày 24/2.

Các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và các cơ quan Đảng, Nhà nước phải được duy trì, bảo đảm liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi tình huống- Công văn nêu rõ.

Đồng thời, các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và các bộ phận liên quan của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ các yêu cầu về việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian lao động, đo thân nhiệt theo hướng dẫn, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp hoặc số lượng người tập trung tại một địa điểm, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại nơi thuận tiện cho nhân viên, khách hàng sử dụng. 

Toàn bộ người lao động của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải cài đặt ứng dụng “Bluzone - Phát hiện tiếp xúc”. Trường hợp nhân viên có biểu hiện nhiễm bệnh, có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định Covid-19 (F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) phải khai báo trung thực, đầy đủ để được xét nghiệm, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế.

Trong trường hợp người và phương tiện của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ra/vào điểm cách ly, khu vực cách ly để thực hiện nhiệm vụ phải có giấy giới thiệu của lãnh đạo đơn vị và thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng có liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cũng theo công văn trên, người và phương tiện của lực lượng doanh nghiệp bưu chính, viễn thông được tạo điều kiện ra, vào điểm cách ly, khu vực cách ly để cung ứng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu và thực hiện ứng cứu thông tin, xử lý sự cố thông tin liên lạc của người dân, các cơ quan Đảng, Nhà nước

Hồng Lam

Chuyên mục khác