Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, nhà giáo tại thành phố Kon Tum

07/04/2017 17:50

Ngày 7/4, Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Đoàn giám sát đã có buổi làm việc tại Trường THCS Chu Văn An, Trường Mầm non Sơn Ca. Qua kiểm tra và đánh giá thực tế, các trường đã thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật hiện hành theo quy định đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc giai đoạn 2010 – 2016, bao gồm: định mức biên chế viên chức, chế độ về tiền lương, mức phụ cấp khu vực, thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm, BHXH, BHYT, hỗ trợ học phí, chi phí học tập...

Đoàn giám sát làm việc tại Trường THCS Chu Văn An

 

Các đơn vị giáo dục cơ sở kiến nghị, đối với giáo viên hợp đồng không được hưởng phụ cấp đứng lớp theo hướng dẫn tại Công văn số 2408/STC-QLNS của Sở Tài chính, ảnh hưởng đến thu nhập, chưa tạo tâm lý yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Đoàn giám sát thăm các cháu tại Trường Mầm non Sơn Ca

 

Làm việc tại UBND thành phố, Đoàn giám sát nghe địa phương báo cáo, đến năm học 2015-2016, trên địa bàn có 183 cán bộ quản lý và 1.967 giáo viên đứng lớp. Các năm qua, công tác tuyển dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Đồng thời, đơn vị còn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị; chính sách lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác, thông qua các quy định của Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; các Nghị định số 61/2008/NĐ-CP, 54 và 116 của Chính phủ về các chính sách phụ cấp thâm niên, thu hút đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các đối tượng khác có liên quan ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Đoàn giám sát làm việc tại UBND thành phố Kon Tum

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố kiến nghị, hiện nay, địa phương khó khăn, vướng mắc về thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP và 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ chính sách hưởng phụ cấp của đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như việc điều chỉnh thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg chưa phù hợp thực tế, nên đội ngũ cán bộ giáo viên chưa được hưởng phụ cấp thu hút, chế độ ưu đãi và phụ cấp đứng lớp…Về phía học sinh, đơn vị đề nghị tỉnh tham mưu các cấp có chính sách mới miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em đồng bào DTTS. 

Phòng GD&ĐT thành phố kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế còn thiếu (hơn 300 biên chế) theo Thông tư liên tịch 6 và 35/TTLT-BGDĐT-BNV, nhằm đảm bảo công tác giáo dục địa phương; có chính sách riêng về tinh giản biên chế đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tránh ảnh hưởng đến công tác giáo dục, khi số lượng lớp tăng và học sinh tăng, nhưng cán bộ quản lý giáo viên đứng lớp vẫn không tăng theo.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phan Thị Thủy - Trưởng Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh), Trưởng Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của địa phương; trên cơ sở này, có tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh có hướng giải quyết thời gian đến.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác