Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023

08/12/2023 17:14

Ngày 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng có chuyển biến rõ rệt. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức các hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm truyền tải, cung cấp thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, trang bị đầy đủ tài liệu, thiết bị hoạt động. Báo cáo viên các cấp năng động, sáng tạo trong tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại tỉnh ta, đến nay, toàn tỉnh có 2.091 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Trong đó có 5 báo cáo viên Trung ương, 46 báo cáo viên cấp tỉnh, 276 báo cáo viên cấp huyện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; đề cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin nhanh về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; thông tin chuyên đề “Những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, các ban tuyên giáo trong cả nước phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ báo cáo viên; cần nhận thức được tuyên truyền miệng có vai trò và trọng trách mới, là kênh thông tin quan trọng thiết thực để tuyên truyền các chủ trương của Đảng vào cuộc sống; đồng thời cần chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức, tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; kết hợp tuyên truyền trực tuyến và trực tiếp…

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác