Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban cán sự đảng UBND tỉnh: Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận

25/03/2024 16:51

Chiều 25/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Thực hiện chương trình phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận…

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác dân vận; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”…

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo thực hiện ở địa phương phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận theo hướng bám sát tình hình ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thi đua thực hiện các phong trào, nhất là các phong trào do Thủ tưởng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2024. Trong đó, phối hợp tham mưu xây dựng, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác