Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg triển khai chương trình hoạt động

01/09/2016 14:55

Sáng 1/9, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐN

 

Hội nghị đã tiến hành công bố các Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo; Quyết định công nhận 27 thành viên của Ban chỉ đạo; tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo. Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; đồng chí Chính ủy BĐBP làm phó ban thường trực.

Tại hội nghị, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo; dự thảo chương trình hoạt động thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2017.

Báo cáo kết quả tham mưu cho UBND tỉnh nêu rõ, ngay sau Chỉ thị được ban hành, cơ quan thường trực (BĐBP tỉnh) đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt tinh thần Chỉ thị 01 đến 10 huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; tham mưu ban hành nhiều văn bản lấy ý kiến; tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các huyện biên giới đóng góp vào bản dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; soạn thảo kế hoạch tập huấn cho cán bộ xã, già làng, thôn trưởng, người có uy tín tại các huyện, xã biên giới về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Hội nghị cũng tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm trong quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, tên gọi Ban chỉ đạo, các chương trình hoạt động thực hiện Chỉ thị trong giai đoạn 2016-2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa thống nhất một số nội dung trong quy chế tổ chức và hoạt động; cách thức tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo theo tinh thần tinh giản, gọn và hiệu quả. Đồng chí cũng đề xuất các giải pháp chọn xây dựng mô hình xã điểm thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, sau đó nhân rộng ra 13 xã biên giới; theo đó, mô hình xã điểm phải gắn lợi ích của người dân cùng với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; người dân phải thật sự được giải quyết việc làm, vừa là người công nhân, nông dân nhưng cũng là người lính khi cần thiết; làm cho người dân thực sự có trách nhiệm và ý thức trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác