100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID mức độ 2

24/05/2023 15:01

Ngày 23/5, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Tích cực cài đặt, sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID. Ảnh: HL

 

Trong đó, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần gương mẫu triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử và kích hoạt thành công ứng dụng VNeID Mức độ 2, hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

Tích cực sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện.

Theo thống kê đến ngày 12/5, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ mới đăng ký, phê duyệt được 45.214 trường hợp và kích hoạt 14.478 tài khoản định danh điện tử (đạt 32,02%), chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra.

Hồng Lam

Chuyên mục khác