Phát huy truyền thống cách mạng và chiến công vẻ vang

19/08/2015 08:46

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào lực lượng Công an Kon Tum đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phần đấu đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Công an tỉnh Kon Tum

 

Công an nhân dân Việt Nam là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, được sự quan tâm phối hợp của các bộ, ban, ngành, lực lượng CAND đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách; kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là “đội cận vệ trung thành” của Đảng, tận tụy với nhân dân, là lực lượng vũ trang nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 25/8/1945, để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, Uỷ ban Cách mạng tỉnh Kon Tum ra quyết định thành lập Ty Trinh sát Kon Tum - tiền thân của Công an Kon Tum ngày nay. Ban đầu tuy lực lượng còn mỏng, kinh nghiệm còn thiếu, nhiều lúng túng, bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần yêu nước nồng nàn, vừa học hỏi, vừa làm để rút kinh nghiệm; được sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Mặt trận Việt Minh và Uỷ ban Cách mạng, lực lượng Công an Kon Tum đã cùng với các lực lượng vũ trang khác bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cùng với quân đội và các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an Kon Tum đã tham gia hầu hết các chiến dịch, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an Kon Tum lại bước vào cuộc chiến đấu mới không kém phần gay go, quyết liệt và mất mát, hy sinh. Song với tinh thần quả cảm, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, lực lượng Công an Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ, kề vai sát cánh với các lực lượng vũ trang khác triệt phá nhiều tổ chức phản động; đấu tranh, truy quét, làm tan rã tổ chức và hoạt động của bọn FULRO, “Nhà nước Đê Ga” tự phong; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Trong những năm qua, cùng với việc phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an cách mạng trong sạch, vững mạnh. Đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ trong lực lượng Công an tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào việc bồi đắp lý tưởng Cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ của Công an tỉnh ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đủ khả năng hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó; xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo từ Công an tỉnh đến công an cơ sở được quan tâm đầu tư, xây dựng đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Có thể nói, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào lực lượng Công an Kon Tum đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phần đấu đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ có những diễn biến phức tạp, nhất là những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, cùng với những âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước; hoạt động của các loại tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông, cháy, nổ, tệ nạn xã hội… gia tăng, tiếp tục đặt ra nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đòi hỏi lực lượng Công an Kon Tum phải không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, Công an Kon Tum nguyện ra sức thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà cấp ủy và chính quyền giao phó, xứng đáng với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Kon Tum.

Thiếu tướng Lê Duy Hải - Giám đốc Công an tỉnh

Chuyên mục khác