Vườn Quốc gia Chư Mom Ray làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

19/03/2023 06:06

Thời gian qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm gìn giữ nguồn tài nguyên rừng quý giá này. Trong đó, tập trung thực hiện công tác giao khoán diện tích rừng mới cho các cộng đồng bảo vệ và tăng cường quản lý diện tích rừng mới tiếp nhận từ các địa phương.

Tháng 9/2022, thông qua nguồn ngân sách nhà nước thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 3 trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (giai đoạn 2021-2025), Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray triển khai giao khoán mới 13.000ha rừng trong tổng số diện tích 56.249ha rừng của đơn vị cho 16 cộng đồng các thôn, làng sống ở khu vực giáp ranh bảo vệ.

Cùng với việc đang triển khai giao khoán 3.400ha rừng cho 7 cộng đồng bảo vệ thuộc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổng diện tích rừng mà Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray giao khoán cho các cộng đồng bảo vệ đạt 16.400ha.

Cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe 1 tuần tra rừng cùng cán bộ Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray. Ảnh: ĐT

 

Thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) là một trong những địa bàn được hưởng lợi từ việc giao khoán bảo vệ rừng, qua đó vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân sống gần rừng.

Hiện nay, thôn Đăk Đe có 2 cộng đồng với 34 hộ dân cùng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Trong đó, 1 cộng đồng nhận khoán bảo rừng từ nguồn Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe) và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng từ nguồn Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe 1).

Ông A Thiêm- Cộng đồng trưởng cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe 1 chia sẻ, cộng đồng của ông có 21 hộ dân chia thành 7 tổ, bảo vệ 625ha rừng Vườn Quốc gia. Các hộ dân trong cộng đồng hầu hết lần đầu tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đều chủ động, tích cực đi tuần tra rừng, trực chốt theo lịch.

“Khi có lịch đi tuần tra các diện tích rừng nằm gần nhau, các hộ dân trong cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe 1 và cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe đều liên lạc, phối hợp đi tuần tra cùng nhau. Trong năm 2022, cộng đồng nhận khoán thôn Đăk Đe 1 bảo vệ rừng từ tháng 9 đến tháng 12 nên mỗi hộ dân trong cộng đồng được chi trả số tiền khoảng 3,9 triệu đồng”- ông A Thiêm cho hay.

Kiểm tra, rà soát diện tích rừng BQL VQG Chư Mom Ray tiếp nhận từ UBND xã Sa Sơn
(huyện Sa Thầy).
Ảnh: Đ.T

 

Đầu năm 2022, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận 4.444,25ha rừng từ UBND các xã, thị trấn của huyện Sa Thầy và huyện Ngọc Hồi theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 và Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh. Thông qua việc tiếp nhận các diện tích rừng mới này đã nâng tổng diện tích rừng của Ban Quản lý lên 60.693,25ha.

Sau khi tiếp nhận các diện tích rừng mới, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiến hành kiểm tra thực địa, xác định cụ thể về diện tích, hiện trạng rừng và ranh giới giáp ranh; triển khai cập nhật bổ sung các diện tích rừng lên phần mềm bản đồ của đơn vị; bàn giao tạm thời các diện tích rừng cho các Trạm Quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, điều động, luân chuyển, bổ sung cán bộ tại các Trạm Quản lý bảo vệ rừng để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm, chung tay bảo vệ và phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời nếu phát hiện các thay đổi về hiện trạng rừng hoặc có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên các diện tích rừng đơn vị vừa tiếp nhận.

Ông Đào Xuân Thủy- Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết, trong thời gian qua, các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đã thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, chủ động xây dựng kế hoạch đi tuần tra rừng và hỗ trợ tích cực cho các lực lượng của đơn vị trong triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, theo dõi diễn biến rừng.

Đối với diện tích rừng tiếp nhận từ UBND các xã, thị trấn, căn cứ kết quả rà soát hiện trạng các diện tích rừng này, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray  đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định để đơn vị tiếp nhận, quản lý, bảo vệ ổn định lâu dài 4.048ha rừng thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sa Thầy; đồng thời, giao lại 396,7ha rừng manh mún, nhỏ lẻ, nằm ở xa so với ranh giới Vườn Quốc gia cho tổ chức, cá nhân khác để quản lý, bảo vệ phù hợp hơn.

“Sau khi có quyết định chính thức từ UBND tỉnh về diện tích rừng được giao, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ triển khai xây dựng phương án quản lý, bảo vệ bền vững cho các diện tích rừng này”- ông Đào Xuân Thủy nói.     

Đức Thành

Chuyên mục khác