Triển khai kế hoạch trồng mới 370ha cà phê chè

01/04/2017 14:17

Theo kế hoạch của tỉnh, hơn 1.500 hộ dân một số xã của các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông được hỗ trợ trồng 370ha cà phê chè, hoàn thành trước ngày 20/7.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, năm 2017, tỉnh có kế hoạch hỗ trợ cho trên 1.500 hộ dân các xã vùng Đông Trường Sơn ở huyện Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông trồng 370ha cà phê chè. Trong đó, huyện Đăk Glei trồng 120ha, Kon Plông 100ha và Tu Mơ Rông 150ha.

Người dân huyện Kon Plông trồng cà phê chè theo Đề án tỉnh hỗ trợ

 

Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các huyện triển khai kế hoạch tập huấn và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho kế hoạch trồng mới.

Dự kiến, việc trồng mới cà phê chè năm nay phải xong trước ngày 20/7.

                                                                 Tin, ảnh: VN

Chuyên mục khác