Triển khai Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

10/02/2017 14:58

Ngày 10/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Hội nghị trực tuyến công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2016 và triển khai Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum, có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 được Bộ phát động nhằm tạo chuyển biến rõ nét về an toàn thực phẩm, đặc biệt là xử lý căn cơ một số vấn đề nổi cộm mất an toàn thực phẩm như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm. Đến nay, đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức ở các cấp, đặc biệt là ở các địa phương về đảm bảo an toàn thực phẩm; hệ thống văn bản quản lý pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn được rà soát, hoàn thiện cơ bản đầy đủ hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản.

Bên cạnh đó, các hoạt động triển khai kế hoạch này cũng được thực hiện tương đối đầy đủ, toàn diện từ Trung ương đến các địa phương; các cơ quan quản lý về nông nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông về cảnh báo các sản phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như giới thiệu, quảng bá các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, đột xuất được thực hiện nghiêm túc và có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ áp dụng thực hành sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản an toàn và kết nối các cơ sở sản xuất với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo và đã bước đầu hình thành nhiều chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng...

Thực hiện Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra mục tiêu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hoá chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo đó, các giải pháp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra là tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm; tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức lực lượng và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị các tỉnh, thành phố cần tích cực triển khai các giải pháp sát với tình hình thực tế của mỗi địa phương; nâng cao vai trò của người đứng đầu về quản lý vệ sinh àn toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; các đơn vị trực thuộc bộ và các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiêm túc, kiên quyết trong xử lý các vi phạm; chăm lo thúc đẩy sản xuất thông qua 2 chương trình trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan có liên quan để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm...

Tin, ảnh: TH

Chuyên mục khác