Trao giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc tập trung huyện Đăk Tô

26/12/2016 18:31

Ngày 26/12, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc tập trung huyện Đăk Tô (Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị Đăk Tô).

Đây là cơ sở giết mổ gia súc đầu tiên của tỉnh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, cơ sở này được đầu tư hệ thống nhà xưởng, cấp thoát nước và xử lý hệ thống nước thải bảo đảm môi trường. Việc kiểm tra, kiểm soát đầu vào gia súc và đầu ra sản phẩm ở cơ sở đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

Trao giấy chứng nhận cho cơ sở. Ảnh: VN

 

Để được cấp giấy chứng nhận, cơ sở giết mổ gia súc tập trung huyện Đăk Tô đã hội đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hệ thống nhà xưởng giết mổ của cơ sở. Ảnh: VN

 

Cơ sở giết mổ gia súc này hiện có 14 hộ tham gia giết mổ, hàng ngày có khoảng 40 con gia súc được giết mổ và được kiểm soát theo đúng quy định của Nhà nước.

VN

Chuyên mục khác