Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư

31/08/2023 13:07

Thời gian qua, bên cạnh những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác xúc tiến đầu tư còn gặp khó khăn, vướng mắc về các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được chú trọng.

Ông Ngô Việt Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, UBND tỉnh rà soát, ban hành Danh mục dự án đủ điều kiện thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và xây dựng bảng mô tả từng dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; thường xuyên cập nhật thông tin, hoàn thiện lại cơ sở dữ liệu về tiềm năng, pháp luật, kinh tế - xã hội, chính sách, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, các quy hoạch đăng lên trang website ipckontum.gov.vn và các trang thông tin điện tử các đơn vị để cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cho nhu cầu khai thác tìm hiểu cơ hội đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam xây dựng bản đồ số địa điểm đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư còn phối hợp với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế như: KOTRA, JICA, các Tham tán đầu tư, Tham tán thương mại tại các nước để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Thành phố Kon Tum - điểm đến của các nhà đầu tư. Ảnh: PN  

 

Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan chủ động tiếp xúc, kêu gọi, làm việc với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã hướng dẫn trên 150 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có yêu cầu hỗ trợ. UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum 2 lần/năm, tổ chức Hội nghị giải đáp khó khăn vướng mắc trong một số ngành, lĩnh vực, tổ chức thành công 6 chương trình Cà phê doanh nghiệp - Doanh nhân nhằm tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Theo đó, đến nay, đã ghi nhận và giải quyết tổng cộng 136 vấn đề, trong đó đã giải quyết dứt điểm 126 vấn đề khó khăn, vướng mắc từ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, cùng với nỗ lực nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (năm 2022, chỉ số PCI tỉnh Kon Tum đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021), UBND tỉnh đã làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để đề xuất các nội dung hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và VCCI; mời đại diện VCCI đến làm việc trực tiếp với tỉnh để tư vấn, hướng dẫn triển khai các hoạt động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương. 

Vùng kinh tế động lực Kon Plông đã và đang thu hút các nhà đầu tư. Ảnh: P.N

 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác thu hút đầu tư đã đạt được những kết quả khả quan, thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và một số dự án thương mại dịch vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thu hút được 58 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 17.378 tỷ đồng; trong đó, có 11 dự án đã hoàn thành với tổng vốn đăng ký khoảng 190 tỷ đồng; 5 dự án đang trong giai đọan đầu tư xây dựng với tổng vốn đăng ký khoảng 1.102 tỷ đồng; 39 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 15.288 tỷ đồng; 3 dự án bị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 798 tỷ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thời gian tới, tỉnh ta đẩy mạnh hệ thống hoá, số hoá các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch, môi trường đầu tư, các quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thu hút, kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án theo Danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được điều chỉnh, bổ sung; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dược liệu. Bên cạnh đó, chủ động tiếp xúc, làm việc với nhà đầu tư; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại doanh nghiệp; đa dạng các kênh thông tin, nắm bắt nhanh chóng tình hình doanh nghiệp, nhà đầu tư, khu vực dân doanh để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực kinh tế trong và ngoài nước đến khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu quả đầu tư.                                           

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác