Thành phố Kon Tum: Tổng kết Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn, thủy sản năm 2016

26/12/2016 14:17

Sáng 26/12, UBND thành phố Kon Tum tổ chức tổng kết Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn, thủy sản năm 2016.

Để đảm bảo tính chính xác, Ban chỉ đạo Tổng điều tra của thành phố Kon Tum đã phân chia 187 địa bàn điều tra toàn bộ, 14 địa bàn điều tra mẫu, 19 trang trại; tuyển chọn, trưng tập 192 điều tra viên, 61 tổ trưởng điều tra địa bàn toàn bộ và địa bàn mẫu, 2 điều tra viên điều tra trang trại; mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ trưởng, điều tra viên...

Ảnh: Thành Hưng

 

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng của cuộc tổng điều tra, thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra đến tận khu dân cư thông qua nhiều hình thức đa dạng, như tuyên truyền lưu động, trên sóng Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố, qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường...

Kết quả, đã thực hiện điều tra toàn bộ đối với 17.612 hộ (77.009 nhân khẩu), điều tra mẫu đối với 126 hộ, 19 trang trại và 11 phiếu thu thập thông tin tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã.

Kết thúc cuộc tổng điều tra, thành phố Kon Tum được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện đúng quy trình, tiến độ, thời gian; đảm bảo khách quan, chính xác...

Thành Hưng

Chuyên mục khác