Thành lập Tổ liên ngành làm việc trực tiếp về hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu

07/03/2024 10:04

Ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm ký ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND thành lập Tổ liên ngành làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai, phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Thúc đẩy triển khai hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu. Ảnh: HL

 

Theo đó, tổ liên ngành có sự tham gia của các sở, ngành: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; đại diện Cục Thuế tỉnh làm tổ trưởng.

Tổ liên ngành có nhiệm vụ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực tế việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Các thành viên tổ liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của tổ trưởng, với nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hồng Lam

Chuyên mục khác