Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

27/05/2024 06:01

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tham mưu  cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tham gia công tác thẩm định các dự án đầu tư có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố tham mưu chính quyền địa phương triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Kiểm lâm huyện Sa Thầy ứng dụng phần mềm SMART trong tuần tra rừng. Ảnh: Đ.T

 

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm của tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tổ chức theo dõi, thống kê hiện trạng rừng trên địa bàn quản lý, từ cơ sở đó lập và xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng để rừng có chủ quản lý thật sự theo đúng quy định. Đến nay, cơ bản các diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý trước đây đã bàn giao về cho các đơn vị chủ rừng để quản lý, bảo vệ; xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế dựa vào tài nguyên rừng, như giao rừng, cho thuê rừng gắn với các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp dưới tán rừng (trồng dược liệu, trồng rừng); tập trung xử lý diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm, các vụ việc tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ các lâm trường; xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy, lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; nhân rộng và triển khai hiệu quả việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra thực tế việc triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức 335 cuộc tuyên truyền trực tiếp về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp cho 16.098 lượt người dân ở các thôn, làng trên địa bàn tỉnh; ký cam kết bảo vệ rừng với 255 hộ dân sống gần rừng; hướng dẫn 300 chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư ứng dụng bản đồ LoCus Map trên điện thoại thông minh để phục vụ việc quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức tuần tra, truy quét 344 đợt với 2.782 lượt người tham gia; cứu hộ 4 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tiếp nhận và hỗ trợ thủ tục để cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận mã số nuôi động vật hoang dã cho 2 cơ sở; trồng 83,3ha cây dược liệu khác; khoán bảo vệ hơn 135.323ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 1.999,26ha rừng, khai thác 12.482,34m3 gỗ rừng trồng.

Kiểm lâm huyện Sa Thầy ứng dụng phần mềm SMART trong tuần tra rừng. Ảnh: ĐT

 

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã phát hiện là 20 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với tổng khối lượng gỗ vi phạm là 33,468m3, tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 4,93ha. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ vi phạm giảm 2 vụ, khối lượng gỗ vi phạm giảm 23,8m3. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy rừng nhưng không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng mà chỉ gây thiệt hại đến diện tích cây trồng lâu năm, rừng trồng của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân xảy ra vi phạm phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và cháy rừng, đó là một số hộ gia đình, cộng đồng chưa nên cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ diện tích rừng được Nhà nước giao quản lý và công tác phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng với UBND cấp xã tại một số địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ, đặc biệt là công tác nắm bắt thông tin, phối hợp tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ rừng; nhân rộng các mô hình điển hình về bảo vệ rừng; chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trực thuộc tham mưu chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác phối hợp; tham mưu kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các dự án giao rừng, cho thuê rừng của các tổ chức kinh tế; rà soát, nắm chắc thông tin về các đối tượng và các khu vực điểm nóng có nguy cơ xảy ra hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; tập trung điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện; tăng cường quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn tỉnh.  

Đức Thành

Chuyên mục khác