Tăng cường công tác quản lý thu, xử lý nợ đọng thuế

08/08/2019 06:00

Theo đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, mặc dù tình hình thu thuế tài nguyên nước của các nhà máy thủy điện trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm chỉ đạt 35% dự toán và bằng 65,1% so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên một số khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất và cho thuê đất lại tăng cao so với các năm. Do đó, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh giao 2.466,7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị chức năng có nhiều nỗ lực trong công tác thu ngân sách và đã thu được 1.426 tỷ đồng, đạt 57,8% dự toán và bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 đảm bảo theo tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao, thậm chí cao hơn so tiến độ cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đáng chú ý là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, tiền sử dụng đất và cho thuê đất tăng cao. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, thu nội địa đạt 1.301 tỷ đồng, đạt 58,3% dự toán, bằng 114,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số khoản thu có tỷ trọng lớn đều đạt dự toán, bằng hoặc cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 21,3 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, bằng 177,9% so cùng kỳ năm 2018; thu từ khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt gần 310 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán, bằng 100,2% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 6 tháng đạt 245 tỷ đồng, đạt 122,5% so dự toán, bằng 166,1% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 51 tỷ triệu đồng, đạt 60,0% dự toán giao, bằng 122,0% so cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất đạt 95 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 125 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán và bằng 115,7% so cùng kỳ... Đó là những tín hiệu đáng mừng từ sự cố gắng của đơn vị chức năng và chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương.

Hướng dẫn người nộp thuế. Ảnh: Lê Nga

 

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngành Thuế tiếp tục theo dõi và triển khai những giải pháp quyết liệt để thu nợ đọng thuế đối với các nhóm nợ có khả năng thu và khó thu theo quy định.

Nếu như tại thời điểm ngày 31/12/2018, tổng số tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp mà người nộp thuế còn nợ là 344,327 tỷ đồng thì đến hết tháng 6/2019, với sự nỗ lực của đơn vị chức năng, tổng số tiền nợ thuế còn là 334 tỷ đồng, giảm được 10,327 tỷ đồng (chiếm khoảng 3%) so với tổng số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2018. Trong đó, nợ có khả năng thu là 50 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng khoảng 2,2% so dự toán thu nội địa năm 2019), nợ khó thu là 284 tỷ đồng.

Theo đánh giá, nợ khó thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ và có xu hướng tăng, vì một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng về tài chính, tài sản đã thế chấp tại ngân hàng dẫn đến không có khả năng nộp tiền thuế phát sinh vào NSNN, nợ đọng thuế kéo dài. Hơn nữa, tiền nợ thuế của nhóm nợ khó thu hầu như không thu được, nhưng theo quy định của Luật Quản lý thuế thì tiền chậm nộp vẫn phải tính, do đó số tiền chậm nộp ngày càng tăng cao.

Mặt khác, đây là tổng số nợ thuế khó thu lũy kế từ trước đến nay của người nộp thuế thuộc các trường hợp như: đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán, hoặc đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Đối với nhóm nợ khó thu, qua rà soát thực trạng, UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và kiện toàn đầy đủ hồ sơ để thực hiện khoanh nợ, xóa nợ khi có chính sách của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm thì một số lĩnh vực thu chưa đạt dự toán như thu từ các nhà máy thủy điện thuộc lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…

Để thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong cả năm 2019 đảm bảo tiến độ, dự toán HĐND tỉnh giao, trong các tháng còn lại của năm 2019, các cấp, các ngành liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đặc biệt, cần tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế với các cấp, ngành và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả cao nhất…          

Hà Nam

Chuyên mục khác