Sở Công thương: Triển khai nhiệm vụ năm 2017

31/12/2016 13:59

Ngày 30/12, Sở Công thương tổ chức Hội nghị đánh giá nhiệm vụ công tác ngành năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TH

 

Trong năm 2016, ngành Công thương tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh, bộ, ngành Trung ương, tăng cường tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể. Tốc độ tăng trưởng của ngành được duy trì; chỉ số giá tiêu dùng ổn định.

Cụ thể, chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng 7,39%; giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 4.720 tỷ  đồng, tăng 13%; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt 14.010 tỷ đồng, tăng 15,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt khoảng 108 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2015...

Bên cạnh đó, ngành Công thương đã triển khai, thực hiện tốt Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ găm hàng nâng giá, gian lận thương mại; chú trọng đến hoạt động xúc tiến thương mại...

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Sở Công thương đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt 10,2%; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt khoảng 15.500 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016; tổng giá trị xuất khẩu thực hiện khoảng 80 triệu USD, tổng giá trị nhập khẩu khoảng 4,2 triệu USD...

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Công thương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường; tích cực triển khai chương trình xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm; lựa chọn để hỗ trợ các đề án khuyến công có hiệu quả nhằm góp phần khuyến khích và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về nông thôn...

TH

Chuyên mục khác